IC-FC5000E

  • Κεντρική διοχέτευση ελέγχου καναλιών

  • Έως 256 τοποθεσίες Σύνδεση πολλών περιοχών

  • Σύστημα άδειας καναλιού

  • Ουρά κλήσεων και προληπτική έκτακτη ανάγκη