Διεύθυνση

Ηλία Ηλιού 40, Αθήνα 117 43

Email

sales@parissinos.gr

Τηλεφωνο

+30 210 9014041

Fax

+30 210 9013886

Social Media