ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ  Αντιπροσωπεία Ελλάδος (2109014041)

Υποκατηγορίες

ICOM

Airband ή μπάντα αεροσκαφών είναι το όνομα για μια ομάδα συχνοτήτων στη μπάντα VHF που έχει παραχωρηθεί στις ραδιοεπικοινωνίες της Πολιτικής Αεροπορίας.

Διάφορα τμήματα της μπάντας χρησιμοποιούνται για βοηθήματα πλοήγησης και τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας.

Η Airband VHF χρησιμοποιεί τις συχνότητες μεταξύ 108 και 137 MHz.

Mcmurdo Kannad

ELT (Πομπός εντοπισμού επείγουσας ανάγκης).
Είναι ένα είδος ραδιοφάρου Έκτακτης Ανάγκης που χρησιμοποιείται στα αεροσκάφη, Ενεργοποιείται αυτόματα από τις επιπτώσεις ενός ατυχήματος ή χειροκίνητα μέσω ενός διακόπτη τηλεχειρισμού.
Μετάδοση ενός κωδικοποιημένου μηνύματος στη συχνότητα 406 MHz το οποίο αναμεταδίδεται μέσω του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος Cospas-Sarsat, και 121,5 MHz (homing). Επίσης ορισμένα εκπέμπουν στα 243 MHz.
Ορισμένα μοντέλα έχουν GPS ή μπορούμε να συνδεθούν με ένα.