ΨΗΦΙΑΚΑ

Στα ψηφιακά σήματα, το πλάτος του σήματος μπορεί να πάρει μόνο μερικές διακριτές τιμές. Στις πιο πολλές περιπτώσεις το ψηφιακό σήμα μπορεί να έχει μόνο δύο τιμές τάσης, εκ των οποίων η μία τιμή αναπαριστά το δυαδικό 0, ενώ η άλλη, το δυαδικό 1.

ΨΗΦΙΑΚΑ  Αντιπροσωπεία Ελλάδος (2109014041)

Υποκατηγορίες