ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ

Τα αναλογικά σήματα, τα οποία αναπαρίστανται ως χρονικά μεταβαλλόμενες κυματομορφές, το πλάτος του σήματος σε κάθε χρονική στιγμή, μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή, ανάμεσα σε δύο ακραίες τιμές οι οποίες υπαγορεύουν και το μέγιστο πλάτος του σήματος

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ  Αντιπροσωπεία Ελλάδος (2109014041)

Υποκατηγορίες