McMURDO KANNAD MARINE

McMURDO KANNAD MARINE  Αντιπροσωπεία Ελλάδος (2109014041)

Υποκατηγορίες

EPIRB

Το EPIRB είναι ένας Ραδιοφάρος Έκτακτης Ανάγκης που χρησιμοποιείται σαν σύστημα κινδύνου και ενημερώνει τις υπηρεσίες διάσωσης για την ταυτότητα και τη θέση ενός ατόμου ή σκάφους που βρίσκεται σε κίνδυνο και απαιτεί άμεση βοήθεια. Μετάδοση ενός κωδικοποιημένο μηνύματος στη συχνότητα 406 MHz μέσω δορυφόρου.

Μερικά EPIRBs επίσης έχουν ενσωματωμένο GPS, το οποίο επιτρέπει στις υπηρεσίες διάσωσης να μπορούν να σας εντοπίσουν με ακρίβεια +/- 50 μέτρα.

SART

Ένας Search and Rescue Transponder (SART) (Πομποδέκτης Έρευνας και διάσωσης) είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που αντιδρά αυτόματα με την εκπομπή ενός ραντάρ. Εάν το START ανιχνεύει ένα σήμα μεταδίδει αμέσως δώδεκα παλμούς στην ίδια συχνότητα.

Τα SART χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν την αναζήτηση ενός πλοίου που διατρέχει κίνδυνο ή μια σωσίβιο λέμβο.