Χαρακτηριστικά του συστήματος

1. Επικοινωνία ευρείας κλίμακας
Το σύστημα LTE-PoC της ICOM προσφέρει άμεση πανελλαδική επικοινωνία ευρείας ζώνης σε όλη την κάλυψη δικτύων κινητής τηλεφωνίας LTE (4G) και 3G.

2. Απόλυτη ασφάλεια επικοινωνιών
Οι πομποδέκτες IP501H/IP503H χρησιμοποιούν ισχυρή κωδικοποίηση (AES256) για απόλυτη κρυπτοφώνηση. Ο ελεγκτής επικοινωνιών βρίσκεται σε Η/Υ εντός κλειστού δικτύου του παρόχου LTE (4G) και 3G χωρίς να δρομολογούνται τα δεδομένα μέσω Internet.

3. Απλουστευμένη χρήση με το πάτημα ενός πλήκτρου (PTT)

4. Επεκτάσιμη λειτουργία για την σύνδεση με υπάρχον ραδιοδίκτυοπομποδεκτών (αναλογικό ή ψηφιακό)*

5. Σύνδεση με τηλεφωνικό κέντρο (ψηφιακό ή αναλογικό) και κλήση προκαθορισμένων αριθμών*

6. Σταθερό κόστος επικοινωνίας για τη χρήση των δικτύων LTE (4G) και 3G

7. Δεν χρειάζεται ιδιόκτητος εξοπλισμός υποδομής (αναμεταδότες, κεραίες, κλπ)

8. Δεν χρειάζεται αδειοδότηση για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων

9.Ένδειξη και καταγραφή θέσης με ενσωματωμένο δέκτη GPS

10.Ρυθμιζόμενα επίπεδα προτεραιότηταςκλήσεων και επικοινωνιών

11.Στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή (IP67, MIL810G)

12.Διαθεσιμότητα ποικιλίας παρελκόμενων για προσαρμογή σε κάθε χρήση

* με την προαιρετική συσκευή διασύνδεσης VE-PG4 RoIP Gateway